HIZLI MENU

Akalazya nedir?

özofagus mide grafisi 2

Akalazya (Latince; a=yokluk, chalus=gevşeme), özofagusun alt ucundaki sinirlerin dejenere olduğu, nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Sonuç olarak, alt özofagus sfinkteri (AÖS) yemek yerken gerektiği gibi gevşeyemez ve kapalı kalır.

Akalazya nadirdir 100.000 kişide  10 vaka prevalansına sahiptir. Artan yaşla birlikte giderek daha yaygın hale gelir. Miyenterik pleksus (yemek borusu duvarındaki sinirler) içindeki sinir hücrelerinin dejenerasyonundan kaynaklanır.

Akalazyanın klinik belirtileri çeşitlidir. Hasta tıbbi müdahaleye gelmeden önce semptomlar genellikle birkaç yıl boyunca mevcuttur. Başlıca semptomlar hem katı hem de sıvılar için yutma güçlüğü (disfaji), regürjitasyon, mide ekşimesi, kilo kaybı ve ağız kokusudur. Göğüs ağrısı genellikle semptomlar kompleksinde önemli bir özelliktir. Genellikle yemek yemeyle oluşur, hastayı geceleri uyandırabilir ve gıda alımının azalmasına ve kilo kaybına neden olacak kadar şiddetli olabilir. 

Akalazyada kilo kaybı yaygındır, ancak son birkaç yılda daha iyi tanı testlerinin daha erken tanıya yol açmasıyla hastalar tamamen normal kiloya sahip olabilir. Tedavi kilo kaybını tersine çevirebilir veya tamamen önleyebilir.

Üç ana akalazya türü vardır ve hepsi tedaviye biraz farklı yanıt verir.

Tip 1 akalazya

Tip 1 özofagusta motilite göstermez ve alt özofagus sfinkter seviyesinin yakınında yüksek basınç bandının varlığını gösterir.

özofagus mide grafisi 2

Tip 2 akalazya

Tip 2’de, alt özofagus sfinkteri her zaman gevşemez ve bir kişi yutarken yemek borusunun tüm vücudunda eşzamanlı kasılmalar meydana gelir. Bu tip endoskopik tedaviye en iyi yanıt veren tiptir.

özofagus mide grafisi

Tip 3 akalazya

Tip 3 akalazya tipik olarak yemek borusunda yüksek basınçlı spazmlar ile karakterizedir. Bu tip aynı zamanda en yaygın olarak kontrol edilmesi zor olabilen göğüs ağrısına eğilimlidir. Yeni POEM prosedürü, bu tip akalazya tedavisinde özel bir değere sahip olabilir.

özofagus mide grafisi

 

Normal yemek borusu ve yutma

Yemek borusu, farinksi mideye  arkasını bağlayan 25 cm’lik uzun kaslı bir tüptür. Yemek, özofagus kasının koordineli bir dizi kasılmasıyla özofagustan itilir. Bunlara peristalsis denir. Yemek borusu, merkezi sinir sisteminden çıkan iki grup sinirden gelen sinir girdisine sahiptir.

Ek olarak, bağırsak duvarının internal  bir sinir sistemi (miyoenterik pleksus) vardır. Yemek borusunun herhangi bir bölümünün kasılma veya gevşeme derecesi, bu çeşitli sinir girdileri arasındaki karmaşık etkileşimden kaynaklanır.

Yemek borusunun kas tabakası iki katmana sahiptir. İç katman dairesel, dış katman ise uzunlamasınadır. Bir kişi yuttuğunda peristaltik olay tetiklenir. Yemek borusunu kısaltmak için yemek borusunun uzunlamasına kaslarının sırayla kasılmasıyla başlar. Dairesel kasların halka benzeri kasılması daha sonra yemek bolusunu mideye itmek için yemek borusu boyunca ilerler.

 

Özofagus motor fonksiyon bozuklukları

Özofagus motilite bozuklukları, özellikle yutma güçlüğü (disfaji) ve göğüs ağrısı gibi semptomlarının özofagus kaynaklı olduğundan şüphelenilen herhangi bir durumu içerir. Bu bozukluklar, klasik olarak aşağıdakileri değerlendiren özofagus manometrisi çalışmaları ile teşhis edilir:

Alt özofagus sfinkterindeki basınç ve özofagus özofagus sfinkterinin gevşeme derecesi

Özofagus gövdesinde peristalsis (yiyecek veya sıvının koordineli bir şekilde itilmesi) varlığı ve yüksek veya düşük genlik, süre, tekrarlayan doğa ve iletilmeyen veya kısmen iletilen dalgaların varlığı dahil olmak üzere kasılma dalgalarının özellikleri

Çoğu değerlendirme yemek borusunun distal (alt) üçte ikisi üzerinde yoğunlaşır. 

Tanı koymada faydalı olabilecek diğer testler arasında baryumlu özofagus pasaj grafisi ve gastroskopi bulunur.

Özofagus kasının motilitesindeki anormallikler, göğüs ağrısı ve disfaji (yutma güçlüğü) semptomlarına yol açabilir. Özofagus motor fonksiyon bozukluklarının çoğu için sınıflandırma kesin değildir. Akalazya ile ilişkili tanımlanmış ve tanımlanabilir bir patolojik değişiklik dizisi vardır, ancak diğer motor bozukluklar yoktur. Göğüs ağrısı, yemek borusunun herhangi bir motilite hastalığı ile ilişkili olabilir. Hastalar başlangıçta kardiyak orijinli anjina olduğu düşünülen bir durumla doktora başvurabilirler.

 

Ek olarak, gastroözofageal reflü hastalığı olan hastaların önemli bir kısmı, anjina olarak ortaya çıkan ‘atipik’ göğüs ağrısından mustarip olabilir. Bu hastaların kalp hastalığı olduklarına inanarak yaşam tarzlarını sıklıkla kısıtladıkları iyi bilinmektedir. Bu hastalar genellikle midede asit üretimini derinden baskılayan proton pompası inhibitör ilaçlara yanıt verirler.

 

Özofagus dismotilite sendromlu hastaların sorunlu bir özelliği, özofagus semptomları (göğüs ağrısı gibi), dismotilite derecesi ve psikolojik semptomlar arasında tutarsız bir ilişki olmasıdır. 

Yorumlar (Henüz yorum yapılmamış)

Henüz yorum yapılmamış

Görüşlerinizi bildiriniz.